Sök

Brand och Övervakning

Vi säljer och marknadsför de flesta förkommande system för Brandspjällsstyrningar. I detta ingår tex kontrollenheter för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion samt detektorer.

Systemen hanterar övervakning av rökgaslarm från brandlarmscentral med individuell
styrning och övervakning av 1st till hundratals brandgasspjäll.

 Brandlarm
Brandlarm

 Brandspjällstyrning
Brandspjällstyrning

 Kontrollenheter
Kontrollenheter

 Tillbehör
Tillbehör

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '13' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]