Sök

Detektorer

Vi säljer och marknadsför olika system för att mäta rökgaser i ventilationskanaler och består av en rökdetektor, monterad i ett adaptorsystem där både rör och kapsling är specialkonstruerade för optimal luftströmning genom rökdetektorn.


Vi säljer även system för närvarodetektor som är avsedda för automatisk övervakning av rum bl.a.

 Närvarodetektorer
Närvarodetektorer

 Rökdetektorer
Rökdetektorer

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '15' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]