Sök

DUC/PLC System

Vi säljer och marknadsför olika fabrikat av Dataundercentraler (DUC:ar) och  Programmable Logic Controller (PLC:er) som är ett elektroniska styrsystem för fastighetsautomation eller inom automation, till exempel för att styra en fastighet, montagelinje, ett vattenkraftverk eller åkattraktioner på ett nöjesfält.

Det som framförallt kännetecknar en DUC är:

Distribuerad intelligens, Hög tillgänglighet & robust, Låga installationskostnader, Låga teknikkostnader, Goda anslutningsmöjligheter, Mycket goda möjligheter till
integrering med undersystem tex via Modbus, Bacnet, M-bus.

DUC:ar brukar vara konfigurerbar och programmerbar.

Det som framförallt kännetecknar ett PLC system är:

Ofta kopplad till någon form av operatörsgränssnitt, det kan vara enkla knappar, en operatörspanel, ett HMI-program eller ett SCADA-system.

De vanligaste språken att programmera PLC med har standardiserats i IEC-61131-3.

Centraliserad arkitektur, Fullt programmerbar, PLC:er är extremt mångsidiga och med tillräcklig ansträngning kan de användas till nästan alla tänkbara automationstillämpningnar. PLC:er mycket flexibla och tillförlitliga enheter.

Även om det förekommer vissa historiska och tekniska likheter, har PLC- och DUC-system gått skilda vägar.

 Bastec
Bastec

 Fidelix
Fidelix

 Larmia
Larmia

 SAIA
SAIA

 Schneider Electric
Schneider Electric

 Siemens
Siemens

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '22' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 5

[TEP STOP]