Sök

Danfoss

Vi marknadsför och säljer Danfoss frekvensomriktare.

Danfoss VLT® HVAC Drive är den perfekta lösningen till ventilations-,  cirkulations-, och kylanläggningar inom fastighetsautomation.
Det är en avancerad frekvensomriktare som är byggd och designad för HVAC.

VLT HVAC-frekvensomriktaren sätter en ny standard genom att den går att integrera sömlöst med HVACsystem. Danfoss breda erfarenhet av avancerad variabel frekvensomriktarteknik för HVAC-applikationer har gett upphov till den perfekta produkten.

VLT HVAC-frekvensomriktaren är lämplig för en rad olika behov, allt från enkla operationer till intelligent fristående styrning. För både enbart frekvensomriktare och paketlösningar utgör VLT HVAC-frekvensomriktaren ett ekonomiskt, fl exibelt och användarvänligt alternativ till en rad olika HVAC-applikationer.

Danfoss EC+ koncept

  • Fritt val av motorteknologi med samma frekvensomriktare
  • Standard asynkronmotorer, PM-motorer eller synkrona reluktansmotorer kan styras
  • Uppgradera anläggningen med motor med högre verkningsgrad men behåll frekvensomriktaren

Den har funktioner för energiövervakning, trendanalys, systemunderhåll. Inbyggt är menyer som gör frekvensomriktaren lätt att hantera samtidigt som den återkopplar all information användaren önskar.

 VLT HVAC IP20
VLT HVAC IP20

 VLT HVAC IP55
VLT HVAC IP55

 VLT HVAC IP66
VLT HVAC IP66

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '59' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]