Sök

Schneider Electric

Vi säljer och marknadsför Schneider Electrics frekvensomriktare.

Vi har valt att fokusera på några av de vanligaste modellserier Altivar Process 600, ATV 212  som ger en betydande energibesparing, är enkla att installera/trimma in.

De minskar även buller och har en öppen kommunikation.

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '55' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]