Sök


LYKIL säljer och marknadsför ett flertal olika EL, Vatten och Värmemängdsmätare
för att kunna erbjuda en bra anpassning till kunders olika behov och olika typer av fastigheter.

 Elmätare
Elmätare

 Vattenmätare
Vattenmätare

 Värmemängdsmätare
Värmemängdsmätare

 Tillbehör
Tillbehör

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '134' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]