Sök

Operatörspaneler/HMI

Vi säljer och marknadsför alla typer av Operatörspaneler, Panel PC, Pekskärmar och olika typer av weblösningar som är avsedda för montering i apparatskåpsfront.Dessa ger flexibla objektorienterade bra användargränssnitt i fläktrum eller undercentral.


Enkelt och användarvänligt
Mätvärden, driftstatus och inställningar kan enkelt och användarvänligt avläsas och ändras direkt på pekskärmen. Panelen ansluts till en valfri DUC/PLC i anläggningen och ger då tillgång till samtliga anslutna
DUC:ar/PLC:er inom hela anläggningen i en enhetlig bildstruktur.


För vissa anläggningar kräver operatörspanelen inget ingenjörsarbete eftersom all konfiguration och alla flödesbilder, funktionsbeskrivningar etc. hämtas direkt från objekten i anläggningens samtliga DUC:ar.

 Bastec
Bastec

 Fas Tech
Fas Tech

 Fidelix
Fidelix

 Regin
Regin

 SAIA
SAIA

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '12' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]