Sök

Vi säljer och marknadsför tillbehör till cirkulationspumpar som förekommer i en mängd applikationer.

Cirkulationspumpar syftar vanligen på cirkulation av vatten i fastigheter.

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '14' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]