Sök

Vi säljer och marknadsför ett komplett sortiment av ställdon med olika ställkrafter, fjäderåtergång och gångtider för reglering av styrventiler.


Vår vanligaste ställdon är ESBE ALB144 samt Schneider Electric Forta M800 som är ett marknadens mest flexibla ställdon, där ni kan ändra gångriktning, styrsignal och gångtid.

Dessa ställdon klarar ventiler med slaglängd upp till 52 mm, och upp till 25 mm går på 15 sekunder.

Vi har även ett stort sortiment av ställdon för spjäll, med eller utan fjäder.

 Belimo
Belimo

 ESBE
ESBE

 Regin
Regin

 Schneider Electric
Schneider Electric

 Siemens
Siemens

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price from products p, products_to_categories p2c, categories c left join featured f on p.products_id = f.products_id where p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.parent_id = '26' and p.products_status = '1' and f.status = '1' order by rand() DESC limit 6

[TEP STOP]